یک قدم تا تنهایی

مردم !!!

 

    باران همیشه میبارد اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارند

 

 

نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن !!!

[ پنج شنبه 12 بهمن 1391برچسب:, ] [ 23:36 ] [ vampire ] [ ]